Tillgänglighet

Ljusdals bygegårdsförening och Musik i Kallmyr strävar efter att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Därför har godtemplarhuset i Kallmyr anpassats så att det kan användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Det finns ramper både vid huvudentrén till godtemplarhuset och till det separata huset med toaletter.

    Har du ytterligare frågor kring tillgänglighet? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

    Musik i Kallmyr