Information angående Coronaviruset

Här presenteras information om hur vi anpassar vår verksamhet för att förhindra spridning av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Nedan listas de åtgärder vi kommer att vidta under Musik i Kallmyrs konserter.

Covid-19

Åtgärder för att hindra smittspridning:

  • Om du har minsta luftvägssymptom ska du stanna hemma.
  • Möjlighet till förköp av biljetter via swish (minimerar trängsel i entren).
  • Vi uppmärksammar besökare att hålla avstånd till varandra.
  • Alla sittplatser är separerade eller utmärkta med 1,5 meters avstånd till varandra (om ni ingår i samma sällskap får ni sitta närmare).
  • Vi tar in färre än 40 personer och vi kommer att använda läktaren för att sprida ut publiken maximalt.  
  • Inget fika serveras och konserten ges utan paus.
  • Handsprit finns tillgänglig för att underlätta god handhygien.

Novel Coronavirus SARS-CoV-2.
Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Om du har fler frågor kring hur vi hanterar coronaviruset får du gärna kontakta oss för mer information.