Från From-Olle till Musik i Kallmyr

Projektet “Från From-Olle till Musik i Kallmyr – en musikalisk resa i tid och rum” är ett samarbete mellan Ljusdals bygdegårdsförening, Föreningen Ljusbringaren och GeomediaTech AB. Projektet har fått stöd av Kulturens kapillärer och Kultur Gävleborg.